Om personvern

Vi respekterer personvernet til alle nettstedets besøkende, og ønsker derfor å informere deg om hvordan vi bruker dine persondata.

Vi anbefaler at du leser disse retningslinjene for personvern for å forstå hvordan vi bruker dine persondata.

Slik bruker vi dataene vi samler inn på sykkelreg.no:

Når du oversender dine persondata, går vi ut fra at du har gitt ditt samtykke i at disse fremlegges når det er nødvendig eller passende i henhold til retningslinjene. Formålet med disse retningslinjene er å informere deg om hvordan vi bruker persondataene som innhentes når du besøker disse nettsidene.

Hvem er ansvarlig for den personlige informasjonen som er innhentet på dette nettstedet?

Dine persondata blir til syvende og sist kontrollert av ZEVS AS, som er registrert i Norge, med foretaksnummer 989 078 313, og har adresse: Arnulf Øverlands vei 249, 0763 Oslo, Norge.


Merknad for besøkende under 13 år

Nettstedet vårt er ikke ment å påberope seg interessen til barn under 13 år, og vi vil bevisst ikke innhente, bruke, oppgi eller behandle personlig informasjon om barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, ber vi deg derfor om å ikke sende oss dine persondata (for eksempel navn, adresse og e-postadresse). Hvis du er under 13 år og ønsker å benytte nettstedet, kan du be en forelder eller verge om å benytte nettstedet på dine vegne.

Formålet med innhentingen av dine persondata

Hovedformålet med nettstedet er å registrere sykler med deres unike rammenummer, slik at flest mulig sykler blir returnert til sin rettmessige eier dersom den kommer på avveie. Registeret gjør det mulig å gi politiet kontaktinformasjon til de som har registrert at de eier en gitt sykkel, samt informasjon om når en sykkel ble registrert savnet eller gjenfunnet. Politiet vil også kunne få tilgang til informasjon om historikk på eventuelle eierskifter i løpet av tiden sykkelen har vært registrert og annen informasjon vi har om registreringen din. Vi innhenter og bruker personopplysninger (som bl.a. navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse) for å kunne yte relevante tjenester eller gi informasjon. Dine persondata blir derfor brukt til å:

Svare på spørsmål eller forespørsler som du har oversendt

Håndtere bestillinger eller søknader fra deg

Administrere eller utføre forpliktelsene våre i henhold til avtalen vi har med deg

Forutse og løse problemer med varer eller tjenester som vi har levert til deg

Ivareta sykkeleieres interesser ved å bistå politiet med informasjon vi har om registrerte sykler. Vi vil for eksempel kunne informere politiet dersom vi mistenker at den som har registrert sykkelen ikke er rettmessig eier.

For å finansiere og forbedre tjenestene våre kan det hende vi bruker dine persondata til direkte markedsføring mot deg. Ettersom vi respekterer ditt personvern vil vi alltid informere deg, og når det er nødvendig, be om ditt samtykke før vi bruker dine persondata til dette formålet.

Du kan når som helst be oss om å stanse bruken av persondataene dine til ovenstående formål gjennom å kontakte oss som beskrevet nedenfor eller fortrinnsvis ved å benytte den valgfrihet som er innebygget i vår programvare til å oppnå det samme (innstillinger i "Min profil"). Vi stanser bruken av dine persondata til slike formål så fort det lar seg gjøre.

Som bruker forplikter du deg til enhver tid å holde e-postadressen din oppdatert, slik at vi kan få kontakte deg. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med deg gjennom gjentatte forsøk via e-post, kan kontoen din bli deaktivert og etter noe tid, slettet.

Dersom du ikke innen rimelig tid registrerer minst en sykkel i kontoen, kan det hende at vi etter noe tid vil slette kontoen igjen. Vil vil da anta at du ikke lenger har bruk for tjenesten, da registrering av sykler er selve grunnlaget for at vi tilbyr deg en konto.

Som en del av tjenestene vi tilbyr på nettstedet, vil IP-adressen fra datamaskinen du benytter (som kan anses som persondata) bli registrert når du besøker våre nettsider. Den vil kunne oversendes til utvalgte tredjeparter som kan befinne seg utenfor EØS-området. Dette skjer f.eks. hvis en av serverne eller tjenesteleverandørene våre befinner seg i et land utenfor EØS-området. Personopplysninger kan bare overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene.

Disse tredjepartene bruker ikke dine persondata til andre formål enn det som står i avtalen med oss. Zevs har tillit til at disse tredjepartene iverksetter de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine persondata.

Vi respekterer dine persondata og vil derfor påse at dine personvernrettigheter fortsatt blir beskyttet hvis vi overfører informasjon utenfor EØS-området på denne måten. Hvis du bruker tjenestene våre mens du befinner deg utenfor EØS, kan det hende at dine persondata må videreformidles utenfor EØS for at det skal være mulig for deg å bruke tjenesten. Du kan ikke regne med å ha tilgang til tjenesten fra alle land i verden, da vi av sikkerhetshensyn kan blokkere tilgang fra enkelte land, basert på den antatt henvendende klientens IP-adresse og våre vurderinger av nytteverdi opp mot sikkerhet.

Med unntak av det som står beskrevet i disse retningslinjene, vil vi ikke fremlegge informasjon som kan identifisere deg uten ditt samtykke, med mindre det er juridisk berettiget eller påkrevd (for eksempel som en del av en juridisk prosess eller for å forhindre svindel eller andre typer kriminalitet) eller vi mener en slik handling er nødvendig for å beskytte og/eller forsvare rettighetene, vår eiendom eller den personlige sikkerheten til selskapet vårt, til brukerne/kundene våre eller til andre individer.

Vær trygg på at vi ikke bruker dine persondata til andre formål hvis du ga uttrykk for dette da du oppga informasjonen eller på et senere tidspunkt.

Innhenting av ikke-personlig informasjon

Tredjepartsleverandører, inkludert Google, som Zevs har avtale med, bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet (se mer informasjon om informasjonskapsler lenger ned på siden).

Google's bruk av informasjonskapsler for annonser gjør at Google og dets partnere kan vise annonser til sine brukere basert på deres besøk på vårt nettsted og/eller andre nettsteder på Internett.

Vi kan innhente ikke-personlig informasjon om deg automatisk, som f.eks. hvilke nettlesere du bruker eller hvilket nettsted som ledet deg til nettstedet vårt. Informasjonen samles inn for å hjelpe oss med å effektivisere tjenesten. Innsamling og analyse vil eller vil kunne utføres av tredjepart, på vegne av oss. Fra tid til annen kan det hende vi oversender denne ikke-personlige eller generelle informasjonen til tredjeparter for analyse og bruk i arbeidet med nettstedet.

Samhandling mellom deg og oss

Vi er interessert i å høre hva du synes, og verdsetter tilbakemelding fra brukere og besøkende. Vi har derfor utarbeidet hjelpetekster og tilbakemeldingsmulighet. For å unngå misbruk av kommunikasjon mellom sykkeleiere gjennom vår programvareløsning, vil systemet gi oss tilgang til denne kommunikasjonen. Vi vil kun benytte informasjonen for å ha muligheten til hindre misbruk og ulovlig aktivitet, samt til å opplyse der vi mener eiere har kommunisert budskap som er feilaktige. Det er imidlertid ikke garantert at den direkte kommunikasjonen mellom brukere vil bli lest og/eller fulgt opp av oss.

Holde registrene oppdatert

Vi prøver å holde informasjonen om deg så oppdatert og nøyaktig som mulig. Hvis du vil gå gjennom, endre eller slette informasjonen vi har fått av deg, ut over det du kan gjøre gjennom vår nettbaserte programvareløsning, kan du kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Konti hvor e-postadressen ikke holdes oppdatert, eller den tilhørende e-postkontoen over noe tid og etter gjentatte forsøk fra oss, ikke kan ta imot meldinger, vil kunne bli slettet. Det vil først bli registrert på kontoen at kontaktinformasjon er ufullstending, med tidspunkt for når opplysningene ble registrert som ufullstendige. Kommunikasjon fra sykkelreg.no vil midlertidig eller permanent opphøre. Frem til konto blir slettet vil man ved pålogging få beskjed om å oppdatere kontaktinformasjonen. Det vil imidlertid være gratis å registrere en ny konto på nytt dersom behovet for å registrere sykler skulle oppstå igjen.

Sikkerheten rundt dine persondata

Siden vi verdsetter dine persondata, sørger vi for riktig beskyttelsesnivå. Vi har derfor iverksatt teknologi og retningslinjer med tanke på å beskytte ditt personvern mot uautorisert tilgang og upassende bruk. Hvis ny teknologi tas i bruk, justeres også tiltakene.

Bruk av dine persondata som oversendes til andre nettsteder

På nettstedene våre kan det være vi har koblinger til andre nettsteder, eller du ble sendt til nettstedet vårt via en kobling fra et annet nettsted. Som du sikkert forstår, påtar ikke vi oss ansvaret for andre nettsteders retningslinjer for personvern og praksiser.

Innholdet på andre nettsteder er forbeholdt deres bruksvilkår, retningslinjer og informasjon om personvern som gis i forbindelse med bruken av nettstedet deres.

Vi anbefaler at du leser retningslinjene til hvert nettsted du besøker for å få en bedre forståelse av rettighetene og forpliktelsene du har, spesielt hvis du oversender innhold til nettsteder som tilhører en tredjepart. Kontakt eieren eller den som betjener nettstedet hvis du lurer på noe.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker betegnelsen ”informasjonskapsler” om informasjonskapsler og andre liknende teknologier som omfattes av EU-direktivet om personvern i elektronisk kommunikasjon.

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler er små datafiler som nettleseren lagrer på datamaskinen eller enheten din. Informasjonskapsler hjelper nettleseren din å navigere på et nettsted, og informasjonskapslene i seg selv kan ikke hente frem informasjon som er lagret på datamaskinen eller filene. Se forøvrig "Innhenting av ikke-personlig informasjon".

Når en server bruker en nettleser til å lese informasjonskapsler, kan det bidra til å gjøre nettstedet mer brukervennlig. For å beskytte ditt personvern gir nettleseren din et nettsted tilgang til kun informasjonskapslene som allerede er sendt til deg.

Hvorfor bruker vi eller tredjepartsleverandører informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å lære mer om måten du bruker innholdet vårt på, og for å gi deg en bedre opplevelse av nettstedet.

Informasjonskapsler kan blant annet huske innstillingene dine i et gitt tidsrom, og hjelpe til i navigasjonen, samt skille din arbeidsøkt fra andre brukeres arbeidsøkt. Informasjonskapsler hjelper deg også til økt sikkerhet ved utfylling og innsending av skjemaer.

Noen av informasjonskapslene vi eller tredjepartsleverandører bruker er øktinformasjonskapsler som forsvinner når du lukker nettleseren, mens andre er faste informasjonskapsler som lagres på datamaskinen i en lengre periode.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?

Hvis du ønsker det kan du avvise eller blokkere informasjonskapslene fra Zevs eller nettsteder som tilhører tredjepartsleverandører ved å endre innstillingene i nettleseren. Se Hjelp-sidene i nettleseren for ytterligere informasjon. Husk at de fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk, så hvis du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler, kan det hende du må slette eller blokkere informasjonskapslene manuelt.

Googles bruk av DoubleClick-informasjonskapselen lar Google og deres partnere vise annonser til brukere av nettstedet basert på deres besøk på dette nettstedet og/eller andre nettsteder på Internett.

Du kan velge bort bruken av Googles DoubleClick-informasjonskapsel for interessebasert annonsering ved å gå til Googles annonseinnstillinger. (Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for interessebasert annonsering ved å gå til aboutads.info.)

Du kan også gå til www.allaboutcookies.org for informasjon om hvordan du sletter eller avviser informasjonskapsler og om informasjonskapsler generelt. For informasjon om bruk av informasjonskapsler i mobiltelefonnettlesere, og for informasjon om hvordan du avviser eller sletter informasjonskapsler på mobilen, kan du lese håndboken som følger med håndsettet.

NB! Hvis du avviser informasjonskapsler vil du fortsatt kunne gå inn på nettstedene våre, men ønsker du å være pålogget bruker på nettstedet, og få tilgang til de tjenestene som krever innlogging, må informasjonskapsler være påslått for at programvaren skal fungere som den skal.

Endringer i retningslinjene

Fra tid til annen vil vi kunne endre noe i retningslinjene for personvern. Hvis vi endrer noe i retningslinjene for personvern, som f.eks. måten vi bruker dine persondata på, gjør vi vårt ytterste for å informere deg om disse endringene. Gå gjennom retningslinjene for personvern jevnlig.

Du kan kontakte oss på:

Hvis du vil kontakte oss om retningslinjene for personvern, gå til vår kontaktside.

Kom igang
nå!

Det er enkelt å registre sykler.
Registrering er som det alltid har vært - helt gratis!

På sykkelreg.no påløper ingen faste kostnader.

Registrer sykkel
Eller les mer

sykkelreg.no jobber for at du skal få en problemfri sykkeltilværelse.
Vi er Norges eneste register som beskytter syklene dine uten å belaste faste, løpende kostnader til fornying, slik at du både er beskyttet og samtidig har mer igjen
til alle de gode sykkelopplevelsene!

[Google annonse]